Үйлчилгээ

Манай компаниас дараах үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

Хөрөнгийн үнэлгээ

  • Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
  • Хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ
  • Газрын үнэлгээ
  • Тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ
  • Тээврийн хэрэгслийн үнэлгээ
  • Шүүхийн маргаан бүхий эд хөрөнгийн үнэлгээ

 

Бизнесийн үнэлгээ

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент

Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа, түрээс зуучлал

Төсөл, төсөв боловсруулалт

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ

Яагаад Арима Пропертийс компанийг сонгох вэ?